Praktisk pædagogisk støtte (SEL § 85)

Under Løvdalen har vi en indsats der er målrettet borgere under servicelovens § 85. Indsatsen udføres af vores serviceleverandør, GTS Omsorg, og har til formål at støtte borgere der bor i egen bolig med pædagogisk og praktisk støtte.

Praktisk pædagogisk støtte under Servicelovens § 85 er et tilbud målrettet borgere i alderen 18-70 år, som har brug for støtte for at kunne fungere i egen bolig. Boligerne er geografisk fordelt i området i og omkring Nykøbing . Igennem GTS Omsorg tilbydes boliger som tilgodeser den enkelte borger og dennes udfordringer. Det betyder bl.a. at nogle boliger ligger ude på landet og andre i byen, tæt på offentlig transport og/eller indkøbsmuligheder. Nogle huse består af et lejemål, og andre huse flere lejemål.

Hverdag og fællesskab

Tilbuddet er baseret på at skabe en hverdag som afspejler det omkringliggende samfund mest muligt. Det betyder at vi tilbyder støtte og hjælp til udvikling af hjemlige færdigheder, som rengøring og ADL-træning, kombineret med et tilbud om behandling og beskæftigelse under Løvdalens øvrige tilbud. Hertil er der fokus på at skabe fællesskab blandt borgerne – hele tiden med øje for den enkeltes behov og evner. Dét at gå en tur sammen, to borgere og en medarbejder, kan være et stort skridt for nogle, hvor andre vil have stor glæde af større fællesarrangementer som fællesspisning, eller at hjælpe en anden med en praktisk opgave. Fællesskaber kan altså se ud på mange måder, og bliver tænkt ind i større og mindre opgaver og arrangementer, alt efter hvad der vil give den bedste oplevelse for den enkelte. Der er personale fra teamet, GTS Omsorg, tilknyttet tilbuddet i tidsrummet 8-22 i hverdagene og 9-22 i weekenderne.

Foruden hverdag og fællesskab bygger tilbuddet – som alle indsatser i koncernen Gran Recovery and Health – på en systemisk og narrativ tilgang. Det betyder bl.a., at vi ser på mennesker som forbundet til, og påvirket af, sin omverden, og at vi derfor har fokus på at inddrage borgeren i beslutninger, der påvirker eget liv og samarbejde om at formulere mål og drømme for eget liv. Relationsarbejde spiller altså en stor rolle i den pædagogiske praksis. Og inddragelse og samarbejde er vigtige redskaber, som vi bruger til at skabe mening for den enkelte borger. Du kan læse mere om de gennemgående tilgange på vores koncernhjemmeside.

Beskæftigelse

Vi mener, at beskæftigelse er nøglen til meningsfuldt samvær med andre, og det er derfor en del af hverdagen for mange af de borgere, der modtager praktisk pædagogisk støtte under SEL § 85 at deltage i meningsfuld beskæftigelse. Når man bor i egen bolig er risikoen for isolation øget, og derfor er det særligt vigtigt at have fokus på forebyggelse. Samtidig har vi øje for de problematikker, der kan hindre borgerne i at være en del af det sociale rum eller deltage i en beskæftigelse. Her er det en styrke at tilbuddet ligger under Løvdalens beskæftigelse. Det er det fordi vi med vores kendskab til den enkelte borger, og med en bred vifte af beskæftigelsestilbud, kan tilbyde individuelt tilpasset beskæftigelse som bedst muligt skaber rammerne for personlige succesoplevelser. Du kan læse mere om vores beskæftigelsesindsatser her.

Gran Recovery and Health er her for at lave bedre psykiatri. Bedre i dag end i går. Bedre i morgen end i dag. Hver eneste dag arbejder vi for, at de mennesker, vi arbejder sammen med, har det lidt bedre; bliver lidt bedre til at tage ansvar i eget liv; får en lidt bedre psykiatrisk behandling.

FRA GRAN RECOVERY AND HEALTHS KERNEFORTÆLLING

Job i Gran Recovery and Health?

Hvad der altid har været en hjertesag med rod i det levede liv,
er nu en stor organisation med et fælles mål: Bedre psykiatri.

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.

Er det noget, du kunne tænke dig at bidrage til,
så kom med over på vores karriereside og se,
om vi ikke har et job til dig.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.