Løvdalens beskæftigelse

Beskæftigelse – hvorfor og hvordan?

Løvdalens beskæftigelse har i mere end 30 år arbejdet for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser – hvilket er en grundsten i vores arbejde.

Beskæftigelse som behandling

Vi mener, at en veludført beskæftigelsesindsats står for så meget som halvdelen af en god, helhedsorienteret behandling, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker. Det er ikke en lille ting at påstå, men det er en indsigt, vi har oparbejdet gennem 30 år.

Beskyttet beskæftigelse – tilbud under SEL § 103

Hos Løvdalen er der mulighed for at bruge egne ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng efter Servicelovens § 103.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt indsatser af beskyttet beskæftigelse inden for landbrug, håndværk, butik, café & køkken og på kreative værksteder.

Aktivitets- og samværstilbud – tilbud under SEL § 104

I Løvdalens beskæftigelse har vi fokus på at have håb og mål for fremtiden, uanset hvilket funktionsniveau og hvilke kompetencer den enkelte borger har. I aktivitets- og samværstilbuddene fokuserer vi altid på, at borgeren er i gang med en udvikling, så det er muligt at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og have en hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Vi ønsker at hjælpe vores borgere med at tage styring og ansvar for eget liv, og det kan vi bl.a. gøre igennem uddannelse. Derfor tilbyder Løvdalens beskæftigelse STU-forløb, hvor unge med særlige behov har mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer. Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse løber over en treårig periode og bliver tilpasset den enkeltes funktionsevne, ønsker og interesser. Der kan også være tale om et ressourceforløb.

Aktiv beskæftigelse – LAB § 91

Her kan man få opkvalificering og vejledning for at kunne afdække eller udvikle faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så det er nemmere at få job eller begynde på en uddannelse.

Bæredygtighed i beskæftigelsen

Den forståelse af bæredygtighed, som vi abonnerer på i Løvdalen, kommer fra koncernen Gran Recovery and Health, som vi er en del af. Her taler vi om bæredygtighed på to måder – både helt konkret omkring miljø- og klimahensyn, som vi har en lang række initiativer inden for og også er certificerede i, og mere abstrakt ment på den måde, at beskæftigelsen skal være menneskeligt og socialt bæredygtig.

Medhjælperuddannelsen – intern uddannelse i fire trin

Som en måde at understøtte og strukturere beskæftigelsesindsatsen og dens målsætninger har vi i Løvdalen udviklet vores egen interne uddannelse i fire trin, som vi kalder Medhjælperuddannelsen. Hvert trin stiller øgede krav til borgerens faglige og psykosociale kompetencer. Det er muligt at tage uddannelsen inden for mere end 10 beskæftigelsesområder under SEL § 103.