Beskæftigelse – hvorfor og hvordan?

Løvdalens beskæftigelse har i mere end 30 år arbejdet for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser – hvilket er en grundsten i vores arbejde. Løvdalens beskæftigelse har en bred vifte af sociale tilbud inden for beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og aktivering.