Beskæftigelse inden for landbrug

I Løvdalens beskæftigelse er der rig mulighed for at prøve kræfter med arbejdet inden for landbrug. Med hele tre beskæftigelsessteder er der blandt andet mulighed for at arbejde med pasning af både landbrugs- og kæledyr, markarbejde og vedligeholdelse af grønne områder.

Beskæftigelsessted – Twillingegårdens økologiske landbrug

Twillingegården er en stor landbrugsejendom med dyrehold, der ligger i Kelstrup uden for Vig i smukke landlige omgivelser. Samlet set giver Twillingegårdens økologiske landbrug en mulighed for borgerne at lære om landbrugsdrift og at bidrage til fællesskabet ved at tage del i den daglige drift af landbruget. Arbejdet på landbruget bidrager også til at opretholde et velfungerende landbrug, der kan levere sunde og økologiske produkter til forbrugerne.

Beskæftigelsesmuligheder

En vigtig del af Twillingegårdens tilbud er tage del i pasningen af dyrene og sikre, at de har et sundt og sikkert miljø at leve i. Dette er en vigtig opgave, som kræver en stor grad af ansvarlighed og omsorg. Dette arbejde omfatter fodring, rengøring af stalde og folde samt generel sundhedspleje til dyrene.

På en gård er der også masser af reparation og vedligeholdelse af bygninger, landbrugsmaskiner og folde. Arbejdet sikrer, at Twillingegården kan fungere effektivt og sikkert for både borgerne og dyrene, og det kræver evner og vedholdenhed.

Arbejdet med markerne omfatter pløjning, harvning, såning og høst af afgrøder. Derudover er der også kørsel af halm og wrap hjem fra marken. Disse opgaver kræver et godt kendskab til landbrugsmaskiner og -metoder, og borgerne på Twillingegården har mulighed for at lære om økologisk landbrugsdrift og arbejde med markarbejde i praksis.

Borgerne på Twillingegården har også ansvar for at holde området på gården præsentabelt og nydeligt. Dette omfatter vedligeholdelse af stier og veje, renholdelse af bygninger og græsplæner samt andre småopgaver. Et flot og velholdt område på Twillingegården skaber en behagelig atmosfære for både borgerne og besøgende.

Beskæftigelsessted – Nygårdens Frugtplantage

Nygårdens Frugtplantage er et beskæftigelsessted som ligger lige uden for Nykøbing Sjælland by, som tilbyder en række opgaver og aktiviteter til borgerne i et meningsfuldt og inkluderende fællesskab, hvor borgerne kan bidrage til vedligeholdelsen af en frugtplantage med dyrehold.

Nygården er en af de to socialt ansvarlige virksomheder, som Løvdalen samarbejder med om beskæftigelse. Læs mere om det her.

Beskæftigelsesmuligheder

En vigtig opgave, som borgerne kan tage del i, er vedligeholdelse og beskæring af buske og træer i frugtplantagen og selvfølgelig også at hjælpe med at plukke frugterne. Dette kræver en vis grad af viden om frugtplantage, hvilket borgerne kan lære i løbet af deres tid på frugtplantagen.

Der bor forskellige dyr på Nygården, og en vigtig opgave er vedligeholdelse af deres folde og stalde. Pasning af kaniner, høns, ænder, påfugle og geder er en anden opgave, som borgerne kan tage del i for at sikre, at dyrene har et sundt og sikkert miljø at leve i. Dette vigtige opgave, som kræver en stor grad af ansvarlighed og omsorg.

Frugtplantagen tilbyder også aktiviteter for besøgende som f.eks. ponytrækning og snobrød, hvilket kan give borgerne mulighed for at øve deres kommunikation og samarbejdsevner, samt udvikle deres evner til at formidle deres viden om gården og dens dyr.

Endelig kan borgerne også hjælpe med at producere juletræer og pyntegrønt, som sælges til jul. Dette er en praktisk opgave, som kan hjælpe borgerne med at udvikle deres færdigheder inden for produktion og salg af varer.

Beskæftigelsessted – Dalhøjgård Minilandbrug

Dalhøjgård Minilandbrug er et beskæftigelsessted som ligger på landet og tilbyder en række opgaver og projekter til borgerne, som har med landbrug at gøre. Beskæftigelsen har til formål at skabe et meningsfuldt og inkluderende fællesskab, hvor borgerne kan udføre praktiske opgaver og bidrage til vedligeholdelsen af gården.

Beskæftigelsesmuligheder

En vigtig del af Dalhøjgård Minilandbrugs tilbud er vedligeholdelsen af folde og stalde. Borgerne har mulighed for at tage del i pasningen af dyrene og sikre, at de har et sundt og sikkert miljø at leve i. Dette er en vigtig opgave, som kræver en stor grad af ansvarlighed og omsorg.

Vedligeholdelse af grønne områder, drivhuse og køkkenhave er en anden vigtig opgave, som borgerne kan tage del i. Dette kræver viden om plantepleje og en stor grad af tålmodighed og omhu. Borgerne kan også få mulighed for at høste og tilberede de afgrøder, som de har været med til at dyrke.

På en gård er der mange praktiske opgaver og ting, der skal holdes ved lige. At male det udendørs træværk og lignende praktiske opgaver er en del af det, borgerne kan tage del i her. Dette kræver en vis grad af fysisk formåen og evne til at arbejde i team. Saltning og snerydning om vinteren er også en vigtig opgave, som sikrer, at gården er sikker at færdes på.

Se alle Løvdalens beskæftigelsesområder

Foruden landbrug tilbyder Løvdalen også beskæftigelse inden for café og køkken, håndværk, butik og kreative værksteder – alle med flere forskellige beskæftigelsesmuligheder under hver. Her viser vi billeder af hverdagen fra de fem områder.

FØLG OS

© 2023 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.