Tilbud under SEL § 103 og § 104

I Løvdalens beskæftigelse har vi fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden, hvor vi tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ressourcer. Hos Løvdalen er der mulighed for at komme i beskyttet beskæftigelse, aktivitet eller samværstilbud efter Servicelovens § 103 og § 104. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt indsatser inden for landbrug, håndværk, butik, café & køkken og på kreative værksteder.

MÅLGRUPPE for SEL § 103

Borgere på eller over 18 år til folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbud under SEL § 103
Løvdalens beskæftigelse har i mere end 30 år arbejdet for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse, som vi tilbyder til socialt og psykisk udsatte borgere bl.a. på botilbud. Løvdalens beskæftigelse tilbyder beskyttet beskæftigelse inden for fem overordnede områder med flere forskellige muligheder i hver. Læs mere herunder og klik dig videre ind på de enkelte sider.

Indholdet i den enkelte borgers beskæftigelse tager udgangspunkt i dennes ressourcer og de mål og drømme, borgeren selv har været med til at definere. Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får meningsfuldt indhold i hverdagen og er en del af et fællesskab. At borgeren får mulighed for at bruge og udvikle sine evner og sociale kompetencer via beskyttet beskæftigelse, og at borgeren gennem beskæftigelse og aktiviteter opnår øget livskvalitet og selvværd.

Læs om de fem beskæftigelsesområder og deres mange muligheder.

Tilbud under SEL § 104
Det er vigtigt for alle mennesker at blive stimuleret for at kunne opretholde og forbedre personlige færdigheder og for at skabe mening og glæde i tilværelsen. Derfor tilbyder Løvdalens beskæftigelse også en række aktivitets- og samværstilbud til socialt og psykisk udsatte borgere bl.a. på botilbud. I aktivitets- og samværstilbuddene sigter vi altid mod at bibeholde eller udvikle borgerens funktionsniveau og personlige færdigheder med det mål, at borgeren får en hverdag med indhold, struktur og sociale relationer.

Tilbuddet tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, håb og drømme for fremtiden, som borgeren selv er med til at definere. Meningen med tilbuddet er som minimum at vedligeholde borgerens funktionsniveau og livsvilkår med fokus på at øge borgerens livskvalitet og selvværd.

Læs om de fem beskæftigelsesområder og deres mange muligheder.

MÅLGRUPPE for SEL § 104

Aktivitets- og samværstilbud er til personer på eller over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår for borgeren og derigennem skabe en øget livskvalitet.

Beskæftigelse som en del af behandlingen

I Løvdalen og den psykiatriske koncern, vi er en del af, mener vi, at en veludført beskæftigelsesindsats står for så meget som halvdelen af en god, helhedsorienteret behandling, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker. Det er ikke en lille ting at påstå, men det er en indsigt, vi har oparbejdet gennem 30 år. Det kan du læse mere om her.

Kontakt Løvdalens sagsbehandlerteam for spørgsmål og visitation,
hvis du har en borger eller pårørende, som kunne have gavn af vores tilbud.

Beskæftigelsesområder

Læs mere om de områder, Løvdalen tilbyder beskæftigelse inden for.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.