Den Blå Traktor

Interviewet af: Simon. Skrevet af: Løvdalens Redaktion

Foto: Løvdalens Redaktion

Frederik deltager i beskyttet beskæftigelse på Twillingegårdens Økologiske Landbrug i Løvdalen beskæftigelse, hvor han er en del af den daglige drift i landbruget.

Der er i Løvdalen beskæftigelse fokus på livslang læring og kompetenceudvikling, og i den forbindelse har Frederik givet udtryk for et ønske om at få erhvervet sig et traktorkørekort, da det giver ham en mulighed for at køre traktor på offentlig vej. I denne forbindelse opstarter Frederik til teoriundervisning i Holbæk mandag d. 28. august 2023. For at kunne opstarte traktorkørekort, skal man have bestået et førstehjælpskursus, og netop dette har Frederik bestået.

Frederik fortalte os, at førstehjælpskurset tog 8 timer og, at det handlede om at kunne yde førstehjælp på stedet ved en ulykke. Frederik synes, at det var spændende, bl.a. fordi han fik styr på hjerte-lunge-redning, standsning af blødning med kompresbind samt brugen af en hjertestarter, som Frederik ikke synes er svær at bruge.

Frederik vil gerne anbefale andre at tage et førstehjælpskursus, som Frederik siger ”du ved aldrig hvornår en ulykke kan ske, og så er det godt at kunne hjælpe andre”.

Når Frederik ikke øver sig ifm. Opstart af traktor kørekort, arbejder han på Twillingegårdens Økologiske Landbrug, hvor han har arbejdet det sidste halve år. Frederik fortæller, at han rigtig godt kan lide at være i beskæftigelsen, og glæder sig specielt til kunne køre i den blå traktor.

Vi vil i Løvdalen ønske dig alt held og lykke på vejen til dit traktorkørekort.