Havnefogedens høns

Skrevet af: Jan

Tegning: Løvdalens Redaktion

I Danmark yngler der fast 6 måge arter; Hættemåge, Ride, Stormmåge, Sildemåge, Sølvmåge, Svartbag. Dværgmåge og Sorthovedet Måge yngler sjældent her i Danmark, men i 2021 ynglede der syd for Esbjerg 22 par. Dværgmågen kunne betegnes som ynglefugl frem til 2004, som var det sidste år med ud fløjne unger.

Sildemågen har 5 underarter i alt i verden og 3 af underarter kan ses herhjemme; Baltisk, Nordsø og Britisk Sildemåge. Der er mange lokaliteter, hvor Sildemågen yngler, bl.a. i Østersøen, Kattegat og ved Den jyske vestkyst. Der yngler ca. 7500 par sildemåger herhjemme. Den kan veje op til 1000 gram og have et vingefang på 148 cm, og blive 55 cm lang.

Sølvmågen er den almindeligste af de store måger herhjemme og den lever og yngler ved alle vores kyster i ca. 86.000 par. Sølvmåger kan veje op til 1250 gram og have et vingefang på 158 cm, og blive 60 cm lang.

Svartbagen er den største måge herhjemme, den kan veje op til 2 kg og have et vingefang på 170 cm, og blive 70 cm lang. Der yngler ca. 2500 par herhjemme.

Hættemågen er den mindste ynglende måge herhjemme. Den kan veje op til 350 gram og have et vingefang på 105 cm, og blive 36 cm lang og der yngler ca. 67.000 par hættemåger herhjemme.

Stormmågen findes også ved alle vores kyster og vejer imellem 300-500 gram, og har et vingefang på 106-125 cm. Der yngler op til 14.000 par stormmåger herhjemme.

Riden yngler bl.a. på Bulbjerg klint i Thy og der yngler ca. 410 par rider herhjemme. Riden ynglede første gang herhjemme i 1941 på Hirsholmene i Kattegat og kolonien flyttede senere til Bulbjerg. Riden har størrelse som Stormmågen, men Riden’s vingefang er 95-108 cm.

Gråmåge og Hvidvinget Måge er sjældne vintergæster herhjemme, omkring 10-20 om året, mest ungfugle. Gråmåge og Hvidvinget måge yngler langs Grønlands og Islands kyster, på Baffin Island i Canada, og også på Færøerne. En underart af Hvidvinget er blevet set herhjemme, og den hedder Thayers måge. Både Gråmåge og Hvidvinget måge træffes mest ved den jyske vestkyst om vinteren.

Andre sjældne vintergæster herhjemme er Ismågen, Rosenmåge og den russiske Stor Sorthovedet Måge. I alt er der truffet 22 arter af måger herhjemme og på Skagen havn kan man faktisk se alle Danmarks mågearter.

Mågerne er sociale fugle, der for det meste yngler i kolonier, og det benytter andre ynglefugle sig af, og yngler i ly af mågerne. Sølvmågerne er meget aggressive og beskytter deres reder, og det giver Edderfuglene tryghed.

Mågerne har en meget stærk mave syrer og kan fordøje næsten alt og har fået øge navne som ”Havets Skraldemænd” eller ” Havnefogeds Høns”

Tænk dig engang, hvad ville en havn være uden måge skrig, deres skrig minder mig altid om mine hyggelige sejlture med min familie