Dokumentation

Løvdalens beskæftigelse og den koncern, vi er en del af – Gran Recovery and Health – er certificerede inden for kvalitetsledelse og FN’s verdensmål. Vi er tilsammen underlagt flere tilsyn og instanser og foretager selv tilfredshedsundersøgelser. Her er det hele dokumenteret og samlet sammen med persondatapolitikker og whistleblowerordningen.

Tilsyn og kvalitet

Gran Recovery and Health og alle vores virksomheder er certificeret af DNV efter den internationale standard ISO 9001: 2015, som handler om kvalitetsledelse. Løvdalen arbejder derudover med tilsyn fra først og fremmest Socialtilsynet.

Verdensmål

Løvdalen blev i 2021 certificeret i FN’s verdensmål – specifikt verdensmål 3 og 4, som handler om sundhed og trivsel og kvalitetsuddannelse – sammen med resten af koncernen Gran Recovery and Health.

Tilfredshedsundersøgelser

Hvert eller hvert andet år foretages der tilfredshedsundersøgelser blandt dem, der bor på botilbud i Granhøjen. Granhøjen har mange af deres beboere i beskæftigelse i Løvdalen, og derfor bliver der også spurgt til os og vores arbejde i deres tilfredshedsundersøgelser.

Find dem på Granhøjens egen hjemmeside (åbner i en ny fane).

Persondatapolitik

Vores borgeres privatliv har stor betydning. Vi har politikker på området for alle typer indskrivninger og kommunikation for alle vores virksomheder. Dem finder du samlet på hjemmesiden for den koncern, Løvdalen er en del af. Her kan de se, hvilke personoplysninger vi indsamler; hvad vi bruger dem til og hvorfor; hvem der behandler dem og hvordan.

Whistleblowerordning

Her finder du vores whistleblowerordning, som er administreret af revisionsfirmaet Deloitte. Ordningen er tilgængelig for både borgere og pårørende, medarbejdere og udenforstående.

Cookiepolitik

Vi følger EU’s lovgivning på området på alle vores hjemmesider og selvfølgelig også her. Her kan du læse cookiepolitikken i sin helhed, ligesom du kan finde og ændre i dit samtykke, så tit du vil.