Samarbejde med Granhøjen og andre botilbud

Løvdalen har et fast og tæt samarbejde med beboerne på Granhøjens botilbud om deres beskæftigelse, men beboere på andre botilbud og borgere der bor i egen bolig, kan også gøre brug af Løvdalens beskæftigelse.

Visitation til beskæftigelse i Løvdalen

Samarbejde mellem borger, botilbud og beskæftigelsen i Løvdalen er vigtigt for at vi løbende sikrer at beskæftigelsestilbuddet er meningsfuldt og tilpasset til hver enkelte borger. Af samme grund prioriterer vi dette samarbejde højt og har forskellige måder hvormed vi sikrer at rammerne er så fleksible og samtidig stabile, at de understøtter en positiv udvikling for den enkelte borger.

Når en borger visiteres til et beskæftigelsestilbud i Løvdalen foregår det som et samarbejde mellem Løvdalens sagsbehandlere, borgeren selv og dennes kommune og/eller pårørende.

Løvdalen Beskæftigelse tilbyder en lang række af beskæftigelsestilbud under SEL §§ 103 og 104 og LAB § 91. Du kan læse mere om de mange muligheder her. Når vi skal afklare hvad der er det rette tilbud for en borger foregår det altid i en dialog med denne. Her taler vi om borgerens fremtidsdrømme og ønsker for beskæftigelsen og indkredser sammen hvilke tilbud der kan understøtte dem bedst muligt. Ud fra dette besøger vi udvalgte tilbud så borgeren har mulighed for at opleve tilbuddet og mulighederne inden der træffes en beslutning.

Ikke alle borgere i Løvdalens beskæftigelse bor på et botilbud. For borgere i egen bolig, vil det samarbejde vi ellers har med botilbuddet, ofte være tilsvarende tættere med borgerens pårørende og/eller kommune.

Samarbejde med botilbud

Løvdalens sagsbehandlere holder løbende samtaler med borgeren, hvor der tales om håb og drømme for beskæftigelsen med udgangspunkt i borgerens handleplansmål. Ved lejlighed vil kontaktpersonen fra botilbuddet deltage i beskæftigelsen sammen med borgeren. Det giver mulighed for at borger kan være eksperten i sin beskæftigelse samtidig med at kontaktperson får et indblik i hvad borgeren beskæftiger sig med i dagligdagen.

Herudover holdes der ca. 4 årlige samarbejdsmøder mellem botilbuddets og Løvdalens ledelse. Her bliver de overordnede linjer drøftet og forventningsafstemt. Møderne har til formål at sikre kvaliteten og udviklingen af beskæftigelsestilbuddet, og ikke mindst at styrke samarbejdet på tværs.

Løvdalens beskæftigelsesmedarbejdere samarbejder tæt med Granhøjens botilbud. Dette både via telefonopkald, mail og ved fysiske aftalte møder.

Gran Recovery and Health er her for at lave bedre psykiatri. Bedre i dag end i går. Bedre i morgen end i dag. Hver eneste dag arbejder vi for, at de mennesker, vi arbejder sammen med, har det lidt bedre; bliver lidt bedre til at tage ansvar i eget liv; får en lidt bedre psykiatrisk behandling.

FRA GRAN RECOVERY AND HEALTHS KERNEFORTÆLLING

Beskæftigelse som en del af en helhedsorienteret behandling

Beskæftigelse er i Gran Recovery and Health en helt integreret del af behandlingen – netop med udgangspunkt i tankerne om fællesskab, anerkendelse, ligeværd og meningsfuldhed. Vi oplever alle, at når vi har noget at stå op til, og der er nogen, der regner med os i en kontekst, er det med til at udvikle vores identitet. I beskæftigelsen vil borgeren opleve at han/hun er vigtig, og at man er noget andet end sin sygdom eller afhængighed. Det helt store mål er, at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og begynder at leve sit foretrukne liv eller sin foretrukne fortælling. Løvdalen arbejder, som de andre virksomheder i Gran Recovery and Health, ud fra systemiske og narrative tilgange, og recoveryorienteret rehabilitering tilgang, som du kan læse mere om på koncernens hjemmeside. Det er en vigtig pointe at beskæftigelse ikke står alene, men at den spiller sammen med den enkelte borgers øvrige dagligdag.

Boligen, og det at kunne føle sig hjemme, er f.eks. en vigtig forudsætning for tryghed. Og tryghed er nødvendigt for, at mennesker kan udvikle sig – også i beskæftigelsen. Botilbuddet er derfor også en vigtig del af behandlingen og det oplever vi særligt gennem vores snart 40 år lange samarbejde med Granhøjen der, ligesom Løvdalen, er en del af Gran Recovery and Health.

Så når vi siger behandling, mener vi sådan set ikke særligt eller kun den medicinske. Vi har et fast samarbejde med vores søstervirksomhed, Skovhus Privathospital, som gør det muligt at få den psykiatriske hjælp, der er behov for, så snart der er behov for den.

Men behandlingen er også det hele tilbud:

  • Miljøterapien, de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, vi befinder os i;
  • hjemmet, de trygge, fysiske rammer og personlige udgangspunkt;
  • beskæftigelsen, den mening og identitet, der kommer med at være en vigtig del af et fællesskab,
  • og selve det levede liv og bevidstheden om de systemer og de narrativer, vi er en del af og fortæller om os selv.

Så når vi siger behandling, mener vi sådan set ikke særligt eller kun den medicinske. Vi har et fast samarbejde med vores søstervirksomhed, Skovhus Privathospital, som gør det muligt at få den psykiatriske hjælp, der er behov for, så snart der er behov for den.

Men behandlingen er også det hele tilbud:

  • Miljøterapien, de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, vi befinder os i;
  • hjemmet, de trygge, fysiske rammer og personlige udgangspunkt;
  • beskæftigelsen, den mening og identitet, der kommer med at være en vigtig del af et fællesskab,
  • og selve det levede liv og bevidstheden om de systemer og de narrativer, vi er en del af og fortæller om os selv.

Se billeder af en række af Granhøjens botilbud

Eller kom med “indenfor” i præsentationsvideoerne

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.