Om Løvdalen og koncernen Gran Recovery and Health

Samarbejde med Granhøjen og andre botilbud

Løvdalen har et fast og tæt samarbejde med beboerne på Granhøjens botilbud om deres beskæftigelse, men beboere på andre botilbud kan også gøre brug af Løvdalens beskæftigelse.

Viden om psykiatri

Gran Recovery and Health udgiver løbende podcasts og afholder webinarer med højrelevante emner inden for psykiatrisk behandling. Her får du faglig viden og møder dem med mest erfaring – både ansatte og borgere.

Løvdalens historie

Det første beskæftigelsestilbud i det, der senere blev til koncernen Gran Recovery and Health, som Løvdalen er en del af, åbnede i 1995. Siden da er det kun gået fremad, og i dag har vi mange forskellige tilbud.

En del af noget større

Løvdalen er en del af den specialpsykiatriske koncern Gran Recovery and Health, der beskæftiger mere end 350 ansatte i fem virksomheder og hjælper flere hundrede mennesker årligt.

Ledelse og bestyrelse

Både Løvdalen og koncernen Gran Recovery and Health vokser støt og stadig. Derfor har vi en dygtig bestyrelse, der dækker alle indsatser under Socialtilsyn. Mød dem og ledelsen her.

Dokumentation

Vi bliver kontinuerligt certificerede i kvalitetsledelse og FN’s verdensmål. Vi er også underlagt en række tilsyn, ligesom vi selv foretager interessentundersøgelser. Det hele er tilgængeligt her.