Løvdalens historie

Løvdalen er en del af Gran Recovery and Health, som er en privatpsykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere. Hvert eneste år støtter vi sammen flere hundrede mennesker til et liv, der er mere end deres udfordringer. Udover Løvdalens 10 beskæftigelsestilbud råder koncernen over 16 botilbud, et privathospital med fire afdelinger fordelt landet over, et herberg og forsorgshjem, et kvindekrisecenter, og tre mindre virksomheder, der understøtter hverdagen, sikkerheden og de fysiske rammer i vores kerneopgaver.