Tilsyn og kvalitet

Løvdalen er blandt andet underlagt Socialtilsyn og foretager også løbende kvalitetsmålinger, så vi hele tiden kan følge med i kvaliteten og tilfredsheden med vores ydelser.