Specialpsykiatrisk Podcast – Selvbestemmelse og magtanvendelse

I denne episode af Specialpsykiatrisk Podcast, er du med til at krydse dette minefelt af dilemmaer, som vi aldrig må stoppe med at diskutere.

Hvordan balancerer man som fagperson forholdet mellem en borgers selvbestemmelsesret og en magtanvendelse? Hvad der er den største omsorg: at lade et menneske fuldt og helt bestemme selv, selvom det kan betyde, at personen eksempelvis heller ikke kommer i bad i dag, eller lave en magtanvendelse, fordi man vurderer, at det første vil være omsorgssvigt?

Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at svare på i den nyeste episode af Specialpsykiatrisk Podcast: ’Selvbestemmelse og magtanvendelse’.

Med til at guide os har vi Helene Hvid, som er afdelingsleder på et af Granhøjens botilbud og vant til at tage denne snak med sine medarbejdere hver eneste uge.