Bæredygtighed i beskæftigelsen

Den forståelse af bæredygtighed, som vi abonnerer på i Løvdalen, kommer fra koncernen Gran Recovery and Health, som vi er en del af. Her snakker vi om bæredygtighed på to måder – både helt konkret omkring miljø- og klimahensyn, som vi har en lang række initiativer inden for og også er certificerede i, og mere abstrakt ment på den måde, at beskæftigelsen skal være menneskeligt og socialt bæredygtig.

Bæredygtige fællesskaber – det menneskelige aspekt

Løvdalens beskæftigelse er ingen undtagelse, når det gælder arbejdet med bæredygtighed. I alle vores beskæftigelsestilbud arbejder vi med økologi, affaldssortering, energibesparelser, miljøhensyn og genbrug. Løvdalens beskæftigelse skal afspejle det samfund, vi er en del af. I dag er aspekter som miljø- og naturbeskyttelse, sundhed og socialt og lokalt ansvar en naturlig del af samfundet, virksomhedsdriften og både privat- og arbejdslivet.

Et af vores pædagogiske principper er ligeværd og bygger på idéen om, at borgeren skal være en del af samfundet. Derfor skal de også tage del i ansvaret for vores fælles udfordringer. Hvis samfundsansvar kun er noget, de ressourcestærke skal gå op i, så fjerner vi de udsatte borgere endnu mere fra at være en del af samfundet. Derfor har vi på mange måder implementeret vores arbejde med at mindske belastningen af miljø og klima i den daglige beskæftigelse.

I hele koncernen Gran Recovery and Health, som Løvdalen er en del af, arbejder vi derfor også med et koncept, som vi kalder specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber. Kort fortalt betyder det for os, at fællesskaber bliver bæredygtige, når hvert individ føler medansvar og ejerskab for fællesskabet, og når fællesskabet støtter op og holder hvert individ kørende. Du kan læse en uddybning af konceptet specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber på koncernen hjemmeside.

Det kan også ses afspejlet i Løvdalens helt grundlæggende udgangspunkt: at beskæftigelsen er en uundværlig del af behandlingen, når det kommer til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problematikker.

Et konkret eksempel på, hvordan vi gør bæredygtighed nærværende i hverdagen, er den årlige pris, Gerda-prisen, som uddeles og gives til det af Granhøjens botilbud, som vi samarbejder med, der over det sidste år har tænkt innovativt og kreativt i arbejdet med at udvikle nye måder at mindske klimaaftryk på i dagligdagen – f.eks. gennem beskæftigelsen. Læs nyhedsindlægget ”Bæredygtighed og pædagogik går hånd i hånd” der går tættere på både Gerda-prisen og vores arbejde med FN’s Verdensmål.

Er du interesseret i at læse mere om koncernens arbejde med bæredygtighed og CSR, kan du finde og downloade en brochure om det på den fælles koncernhjemmeside eller læse om hele koncernens arbejde med verdensmål.

Arbejde med og certificering i FN’s verdensmål

FN’s Verdensmål er en måde, hvor virksomheder kan påtage sig et socialt og samfundsmæssigt ansvar ud over, hvad der forventes. Vi arbejder aktivt med verdensmålene, så vi i endnu højere grad kan bidrage til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Vores certificering omfatter lige nu verdensmål 3 Sundhed og trivsel og verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse. Det betyder, at vi har nogle specifikke indsatser og projekter, som udspringer fra disse mål. For alle indsatser har vi sat ambitiøse målbare mål, som vi løbende evaluerer. Vi udvider løbende med flere indsatser og verdensmål. Vi arbejder også med verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, og det arbejde vil blive omfattet af certificeringen ved næste eksterne audit i 2023.

Særligt for Løvdalen er der et fokus på FN’s Verdensmål 4.4 – Kvalitetsuddannelse og livslang læring som kommer til udtryk i vores interne Medhjælperuddannelse, som fremmer vores borgeres mulighed for livslang læring. Læs mere om Medhjælperuddannelsens fire trin her.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.